Gấu dâm vì e nên a mới như thế

Gấu dâm vì e nên a mới như thế

gau dam.