Địt vào lỗ đít vợ

Địt vào lỗ đít vợ

địt lỗ đit vợ.